Vážení zákazníci a priaznivci poctivých potravín,

ďakujeme Vám za Vašu trpezlivosť a s radosťou oznamujeme, že naša vlastná výroba produktov Od Gazdov je opäť aktívna. Výrobky múčnej aj ovocno-zeleninovej produkcie si môžete objednávať prostredníctvom nového emailu a telefónneho čísla.


O všetkých novinkách Vás budeme informovať notifikačným emailom

s pozdravom

Vaši Gazdovia.sk

CL-PLUGIN/LISTINDEX template

CL-PLUGIN/LISTINDEX

 • Zoznam premennych STANDARD

  • %readAttribute% => int (1)
  • %readBody% => str (Ponúkame ro ...)
  • %readClass% => str ()
  • %readDesc% => str ()
  • %readGallery% => int (0)
  • %readHighlight% => int (0)
  • %readId% => int (340)
  • %readIdImage% => int (6617)
  • %readIdPicture% => int (0)
  • %readInfoBody% => str (Food Expres ...)
  • %readInfoDesc% => str (rozvezieme ...)
  • %readInfoId% => int (28)
  • %readInfoName% => str ([foodexpres ...)
  • %readInfoTheme% => str (plugin/List ...)
  • %readName% => str (Rozvoz)
  • %readPlugClass% => str ()
  • %readPlugCount% => int (4)
  • %readPlugDesc% => str ()
  • %readPlugHeight% => int (0)
  • %readPlugId% => int (105)
  • %readPlugItems% => int (4)
  • %readPlugMedia% => int (0)
  • %readPlugPaging% => str ()
  • %readPlugParam% => int (0)
  • %readPlugRedirect% => str ()
  • %readPlugSpace% => str (content-s)
  • %readPlugTarget% => int (1)
  • %readPlugTitle% => str ()
  • %readPlugWidth% => int (0)
  • %readPrice% => int (0.000000)
  • %readSymbolic% => str ()
  • %readTheme% => str ()
  • %readUrl% => str ()
  • %readUrlTarget% => int (1)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: BILL

  • %readBillId% => int (2)
  • %readBillIdLogo% => int (5601)
  • %readBillName% => str (Slovenská p ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: DATA

  • %readDataCartBonus% => int (0)
  • %readDataCartBonusTax% => int (0)
  • %readDataCartCount% => int (0)
  • %readDataCartCurr% => int (0)
  • %readDataCartList%=> Array()
  • %readDataCartPrice% => int (0)
  • %readDataCartPriceTax% => int (0)
  • %readDataCompareCount% => int (0)
  • %readDataFavouriteCount% => int (0)
  • %readDataSendList%=> Array()
  • %readDataSendMark% => str ()
  • %readDataSendPrice% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliver% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliverTax% => int (0)
  • %readDataSendPricePayment% => int (0)
  • %readDataSendPricePaymentTax% => int (0)
  • %readDataSendPriceTax% => int (0)
  • %readDataWaitCount% => int (0)
  • %readDataWaitList%=> Array()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: FILT

  • %readFiltAttributes%=> Array(
       %readData%=> Array()
       %readFilt%=> Array()
       %readInfo%=> Array()
       %readList%=> Array()
   )
  • %readFiltAttributesData%=> Array()
  • %readFiltAttributesFilt%=> Array()
  • %readFiltAttributesInfo%=> Array()
  • %readFiltAttributesList%=> Array()
  • %readFiltBonus% => str (FALSE)
  • %readFiltCategories%=> Array(
       %readFilt%=> Array()
       %readList%=> Array()
   )
  • %readFiltCategoriesFilt%=> Array()
  • %readFiltCategoriesList%=> Array()
  • %readFiltCount% => int (0)
  • %readFiltListCategories%=> Array()
  • %readFiltListProducers%=> Array()
  • %readFiltPrice%=> Array(
       %readMax% => int (5000)
       %readMin% => int (0)
   )
  • %readFiltPriceMax% => int (5000)
  • %readFiltPriceMin% => int (0)
  • %readFiltProducers%=> Array(
       %readFilt%=> Array()
       %readList%=> Array()
   )
  • %readFiltProducersFilt%=> Array()
  • %readFiltProducersList%=> Array()
  • %readFiltSearch% => str ()
  • %readFiltSort% => str (desc)
  • %readFiltView% => str (box)
  • %readFiltVisible% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: GET

  • %readGetAction% => str (e-obchod/ca ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: HTML

  • %readHtmlAlert% => str ()
  • %readHtmlCart% => str ()
  • %readHtmlDevoid% => str ()
  • %readHtmlDiscussion% => str ()
  • %readHtmlFilter% => str ()
  • %readHtmlFoot% => str (gazdovia.co ...)
  • %readHtmlNavigation% => str ([10-str-sys ...)
  • %readHtmlPaging% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: META

  • %readMetaFoot% => str ()
  • %readMetaHead% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: ORG

  • %readOrgId% => int (0)
  • %readOrgIdLogo% => int (0)
  • %readOrgName% => str (N/A)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGE

  • %readPageAlertErrs%=> Array()
  • %readPageAlertHelp%=> Array()
  • %readPageAlertInfo%=> Array()
  • %readPageAlertOk%=> Array()
  • %readPageAlertSucc%=> Array()
  • %readPageBonusCoef% => int (0)
  • %readPageBonusMode% => int (0)
  • %readPageCalendarToday% => str (Ľuboš a Ľubor)
  • %readPageCalendarTomorrow% => str (Vladislav)
  • %readPageClass% => str ()
  • %readPageCurr% => str (eur)
  • %readPageDescription% => str ()
  • %readPageDomain% => str (gazdovia.co ...)
  • %readPageDomainTop% => str (gazdovia.comein)
  • %readPageEmptyData% => int (0)
  • %readPageEmptyList% => int (1)
  • %readPageH1% => str (Recepty šéf ...)
  • %readPageIdBranch% => int (1)
  • %readPageIdCategory% => int (0)
  • %readPageIdImage% => int (0)
  • %readPageIdItem% => int (0)
  • %readPageIdMain% => int (159)
  • %readPageIdModule% => int (486)
  • %readPageIdPage% => int (6)
  • %readPageIdRelate% => int (0)
  • %readPageIdRoot% => int (157)
  • %readPageKeywords% => str ()
  • %readPageLang% => str (SK)
  • %readPageMessage% => int (0)
  • %readPageMode% => str (X)
  • %readPageModeCust% => str (amount)
  • %readPageModeDesc% => str ()
  • %readPageOutoff% => int (0)
  • %readPagePurchase% => int (0.00)
  • %readPageSectionMaster% => str (eshop)
  • %readPageSectionSecond% => str ()
  • %readPageSectionSlave% => str (eshop)
  • %readPageTheme% => str ()
  • %readPageUri% => str (/e-obchod/c ...)
  • %readPageUriBase% => str (/e-obchod/c ...)
  • %readPageUrl% => str (http://gazd ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SET

  • %readSetAvailable% => int (0)
  • %readSetBonus% => int (0)
  • %readSetBy% => str (really)
  • %readSetDateFrom% => str ()
  • %readSetDateTo% => str ()
  • %readSetRows% => int (24)
  • %readSetSearch% => str ()
  • %readSetSort% => str (desc)
  • %readSetView% => str (box)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SYST

  • %readSystAgent% => str (Mozilla/5.0 ...)
  • %readSystApplication% => str ()
  • %readSystBrowser% => str (Safari)
  • %readSystDataFloat% => int (1.2)
  • %readSystDataInt% => int (9)
  • %readSystDataStr% => str (string)
  • %readSystDate% => str (2023-09-24)
  • %readSystDatetime% => str (2023-09-24 ...)
  • %readSystDay% => int (7)
  • %readSystIpClient% => str (17.241.227.221)
  • %readSystIpServer% => str (95.168.193.250)
  • %readSystPlatform% => str (Mac OSX 10. ...)
  • %readSystTime% => str (11:18:18)
  • %readSystWeek% => int (38)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: USER

  • %readUserAccessAll% => int (0)
  • %readUserAccessGroup%=> Array()
  • %readUserAccessLevel% => str (viewer)
  • %readUserAccessSome% => int (0)
  • %readUserCard% => str ()
  • %readUserCode% => str ()
  • %readUserCredit% => int (0)
  • %readUserDateExpiry% => str ()
  • %readUserDateLogin% => str ()
  • %readUserDateLogout% => str ()
  • %readUserForename% => str (N/A)
  • %readUserId% => int (0)
  • %readUserIdBranch% => int (0)
  • %readUserIdPrice% => int (0)
  • %readUserKind% => str ()
  • %readUserLogin% => str (N/A)
  • %readUserMail% => str ()
  • %readUserPoints% => int (0)
  • %readUserSurname% => str (N/A)
  • %readUserType% => str ()

CL-PLUGIN/LISTMORE template

CL-PLUGIN/LISTMORE

 • Zoznam premennych STANDARD

  • %readAttribute% => int (1)
  • %readBody% => str ()
  • %readClass% => str ()
  • %readDesc% => str ()
  • %readGallery% => int (0)
  • %readHighlight% => int (0)
  • %readId% => int (344)
  • %readIdImage% => int (0)
  • %readIdPicture% => int (0)
  • %readInfoBody% => str ()
  • %readInfoDesc% => str (u nás získa ...)
  • %readInfoId% => int (29)
  • %readInfoName% => str ([foodexpres ...)
  • %readInfoTheme% => str (plugin/ListMore)
  • %readName% => str (vášmu zákaz ...)
  • %readPlugClass% => str ()
  • %readPlugCount% => int (10)
  • %readPlugDesc% => str ()
  • %readPlugHeight% => int (0)
  • %readPlugId% => int (106)
  • %readPlugItems% => int (5)
  • %readPlugMedia% => int (0)
  • %readPlugPaging% => str ()
  • %readPlugParam% => int (0)
  • %readPlugRedirect% => str ()
  • %readPlugSpace% => str (content-s)
  • %readPlugTarget% => int (1)
  • %readPlugTitle% => str ()
  • %readPlugWidth% => int (0)
  • %readPrice% => int (0.000000)
  • %readSymbolic% => str ()
  • %readTheme% => str ()
  • %readUrl% => str ()
  • %readUrlTarget% => int (1)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: BILL

  • %readBillId% => int (2)
  • %readBillIdLogo% => int (5601)
  • %readBillName% => str (Slovenská p ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: DATA

  • %readDataCartBonus% => int (0)
  • %readDataCartBonusTax% => int (0)
  • %readDataCartCount% => int (0)
  • %readDataCartCurr% => int (0)
  • %readDataCartList%=> Array()
  • %readDataCartPrice% => int (0)
  • %readDataCartPriceTax% => int (0)
  • %readDataCompareCount% => int (0)
  • %readDataFavouriteCount% => int (0)
  • %readDataSendList%=> Array()
  • %readDataSendMark% => str ()
  • %readDataSendPrice% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliver% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliverTax% => int (0)
  • %readDataSendPricePayment% => int (0)
  • %readDataSendPricePaymentTax% => int (0)
  • %readDataSendPriceTax% => int (0)
  • %readDataWaitCount% => int (0)
  • %readDataWaitList%=> Array()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: FILT

  • %readFiltAttributes%=> Array(
       %readData%=> Array()
       %readFilt%=> Array()
       %readInfo%=> Array()
       %readList%=> Array()
   )
  • %readFiltAttributesData%=> Array()
  • %readFiltAttributesFilt%=> Array()
  • %readFiltAttributesInfo%=> Array()
  • %readFiltAttributesList%=> Array()
  • %readFiltBonus% => str (FALSE)
  • %readFiltCategories%=> Array(
       %readFilt%=> Array()
       %readList%=> Array()
   )
  • %readFiltCategoriesFilt%=> Array()
  • %readFiltCategoriesList%=> Array()
  • %readFiltCount% => int (0)
  • %readFiltListCategories%=> Array()
  • %readFiltListProducers%=> Array()
  • %readFiltPrice%=> Array(
       %readMax% => int (5000)
       %readMin% => int (0)
   )
  • %readFiltPriceMax% => int (5000)
  • %readFiltPriceMin% => int (0)
  • %readFiltProducers%=> Array(
       %readFilt%=> Array()
       %readList%=> Array()
   )
  • %readFiltProducersFilt%=> Array()
  • %readFiltProducersList%=> Array()
  • %readFiltSearch% => str ()
  • %readFiltSort% => str (desc)
  • %readFiltView% => str (box)
  • %readFiltVisible% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: GET

  • %readGetAction% => str (e-obchod/ca ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: HTML

  • %readHtmlAlert% => str ()
  • %readHtmlCart% => str ()
  • %readHtmlDevoid% => str ()
  • %readHtmlDiscussion% => str ()
  • %readHtmlFilter% => str ()
  • %readHtmlFoot% => str (gazdovia.co ...)
  • %readHtmlNavigation% => str ([10-str-sys ...)
  • %readHtmlPaging% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: META

  • %readMetaFoot% => str ()
  • %readMetaHead% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: ORG

  • %readOrgId% => int (0)
  • %readOrgIdLogo% => int (0)
  • %readOrgName% => str (N/A)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGE

  • %readPageAlertErrs%=> Array()
  • %readPageAlertHelp%=> Array()
  • %readPageAlertInfo%=> Array()
  • %readPageAlertOk%=> Array()
  • %readPageAlertSucc%=> Array()
  • %readPageBonusCoef% => int (0)
  • %readPageBonusMode% => int (0)
  • %readPageCalendarToday% => str (Ľuboš a Ľubor)
  • %readPageCalendarTomorrow% => str (Vladislav)
  • %readPageClass% => str ()
  • %readPageCurr% => str (eur)
  • %readPageDescription% => str ()
  • %readPageDomain% => str (gazdovia.co ...)
  • %readPageDomainTop% => str (gazdovia.comein)
  • %readPageEmptyData% => int (0)
  • %readPageEmptyList% => int (1)
  • %readPageH1% => str (Recepty šéf ...)
  • %readPageIdBranch% => int (1)
  • %readPageIdCategory% => int (0)
  • %readPageIdImage% => int (0)
  • %readPageIdItem% => int (0)
  • %readPageIdMain% => int (159)
  • %readPageIdModule% => int (486)
  • %readPageIdPage% => int (6)
  • %readPageIdRelate% => int (0)
  • %readPageIdRoot% => int (157)
  • %readPageKeywords% => str ()
  • %readPageLang% => str (SK)
  • %readPageMessage% => int (0)
  • %readPageMode% => str (X)
  • %readPageModeCust% => str (amount)
  • %readPageModeDesc% => str ()
  • %readPageOutoff% => int (0)
  • %readPagePurchase% => int (0.00)
  • %readPageSectionMaster% => str (eshop)
  • %readPageSectionSecond% => str ()
  • %readPageSectionSlave% => str (eshop)
  • %readPageTheme% => str ()
  • %readPageUri% => str (/e-obchod/c ...)
  • %readPageUriBase% => str (/e-obchod/c ...)
  • %readPageUrl% => str (http://gazd ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SET

  • %readSetAvailable% => int (0)
  • %readSetBonus% => int (0)
  • %readSetBy% => str (really)
  • %readSetDateFrom% => str ()
  • %readSetDateTo% => str ()
  • %readSetRows% => int (24)
  • %readSetSearch% => str ()
  • %readSetSort% => str (desc)
  • %readSetView% => str (box)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SYST

  • %readSystAgent% => str (Mozilla/5.0 ...)
  • %readSystApplication% => str ()
  • %readSystBrowser% => str (Safari)
  • %readSystDataFloat% => int (1.2)
  • %readSystDataInt% => int (9)
  • %readSystDataStr% => str (string)
  • %readSystDate% => str (2023-09-24)
  • %readSystDatetime% => str (2023-09-24 ...)
  • %readSystDay% => int (7)
  • %readSystIpClient% => str (17.241.227.221)
  • %readSystIpServer% => str (95.168.193.250)
  • %readSystPlatform% => str (Mac OSX 10. ...)
  • %readSystTime% => str (11:18:18)
  • %readSystWeek% => int (38)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: USER

  • %readUserAccessAll% => int (0)
  • %readUserAccessGroup%=> Array()
  • %readUserAccessLevel% => str (viewer)
  • %readUserAccessSome% => int (0)
  • %readUserCard% => str ()
  • %readUserCode% => str ()
  • %readUserCredit% => int (0)
  • %readUserDateExpiry% => str ()
  • %readUserDateLogin% => str ()
  • %readUserDateLogout% => str ()
  • %readUserForename% => str (N/A)
  • %readUserId% => int (0)
  • %readUserIdBranch% => int (0)
  • %readUserIdPrice% => int (0)
  • %readUserKind% => str ()
  • %readUserLogin% => str (N/A)
  • %readUserMail% => str ()
  • %readUserPoints% => int (0)
  • %readUserSurname% => str (N/A)
  • %readUserType% => str ()

CL-PLUGIN/LISTMAPA template

CL-PLUGIN/LISTMAPA

 • Zoznam premennych STANDARD

  • %readAttribute% => int (1)
  • %readBody% => str (linka Prešo ...)
  • %readClass% => str ()
  • %readDesc% => str (#C6A600)
  • %readGallery% => int (0)
  • %readHighlight% => int (0)
  • %readId% => int (349)
  • %readIdImage% => int (0)
  • %readIdPicture% => int (0)
  • %readInfoBody% => str ()
  • %readInfoDesc% => str (Mapa liniek)
  • %readInfoId% => int (30)
  • %readInfoName% => str ([freshfood]mapa)
  • %readInfoTheme% => str (plugin/ListMapa)
  • %readName% => str (PO – PIA)
  • %readPlugClass% => str ()
  • %readPlugCount% => int (10)
  • %readPlugDesc% => str ()
  • %readPlugHeight% => int (0)
  • %readPlugId% => int (107)
  • %readPlugItems% => int (5)
  • %readPlugMedia% => int (0)
  • %readPlugPaging% => str ()
  • %readPlugParam% => int (0)
  • %readPlugRedirect% => str ()
  • %readPlugSpace% => str (content-s)
  • %readPlugTarget% => int (1)
  • %readPlugTitle% => str ()
  • %readPlugWidth% => int (0)
  • %readPrice% => int (0.000000)
  • %readSymbolic% => str ()
  • %readTheme% => str ()
  • %readUrl% => str ()
  • %readUrlTarget% => int (1)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: BILL

  • %readBillId% => int (2)
  • %readBillIdLogo% => int (5601)
  • %readBillName% => str (Slovenská p ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: DATA

  • %readDataCartBonus% => int (0)
  • %readDataCartBonusTax% => int (0)
  • %readDataCartCount% => int (0)
  • %readDataCartCurr% => int (0)
  • %readDataCartList%=> Array()
  • %readDataCartPrice% => int (0)
  • %readDataCartPriceTax% => int (0)
  • %readDataCompareCount% => int (0)
  • %readDataFavouriteCount% => int (0)
  • %readDataSendList%=> Array()
  • %readDataSendMark% => str ()
  • %readDataSendPrice% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliver% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliverTax% => int (0)
  • %readDataSendPricePayment% => int (0)
  • %readDataSendPricePaymentTax% => int (0)
  • %readDataSendPriceTax% => int (0)
  • %readDataWaitCount% => int (0)
  • %readDataWaitList%=> Array()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: FILT

  • %readFiltAttributes%=> Array(
       %readData%=> Array()
       %readFilt%=> Array()
       %readInfo%=> Array()
       %readList%=> Array()
   )
  • %readFiltAttributesData%=> Array()
  • %readFiltAttributesFilt%=> Array()
  • %readFiltAttributesInfo%=> Array()
  • %readFiltAttributesList%=> Array()
  • %readFiltBonus% => str (FALSE)
  • %readFiltCategories%=> Array(
       %readFilt%=> Array()
       %readList%=> Array()
   )
  • %readFiltCategoriesFilt%=> Array()
  • %readFiltCategoriesList%=> Array()
  • %readFiltCount% => int (0)
  • %readFiltListCategories%=> Array()
  • %readFiltListProducers%=> Array()
  • %readFiltPrice%=> Array(
       %readMax% => int (5000)
       %readMin% => int (0)
   )
  • %readFiltPriceMax% => int (5000)
  • %readFiltPriceMin% => int (0)
  • %readFiltProducers%=> Array(
       %readFilt%=> Array()
       %readList%=> Array()
   )
  • %readFiltProducersFilt%=> Array()
  • %readFiltProducersList%=> Array()
  • %readFiltSearch% => str ()
  • %readFiltSort% => str (desc)
  • %readFiltView% => str (box)
  • %readFiltVisible% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: GET

  • %readGetAction% => str (e-obchod/ca ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: HTML

  • %readHtmlAlert% => str ()
  • %readHtmlCart% => str ()
  • %readHtmlDevoid% => str ()
  • %readHtmlDiscussion% => str ()
  • %readHtmlFilter% => str ()
  • %readHtmlFoot% => str (gazdovia.co ...)
  • %readHtmlNavigation% => str ([10-str-sys ...)
  • %readHtmlPaging% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: META

  • %readMetaFoot% => str ()
  • %readMetaHead% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: ORG

  • %readOrgId% => int (0)
  • %readOrgIdLogo% => int (0)
  • %readOrgName% => str (N/A)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGE

  • %readPageAlertErrs%=> Array()
  • %readPageAlertHelp%=> Array()
  • %readPageAlertInfo%=> Array()
  • %readPageAlertOk%=> Array()
  • %readPageAlertSucc%=> Array()
  • %readPageBonusCoef% => int (0)
  • %readPageBonusMode% => int (0)
  • %readPageCalendarToday% => str (Ľuboš a Ľubor)
  • %readPageCalendarTomorrow% => str (Vladislav)
  • %readPageClass% => str ()
  • %readPageCurr% => str (eur)
  • %readPageDescription% => str ()
  • %readPageDomain% => str (gazdovia.co ...)
  • %readPageDomainTop% => str (gazdovia.comein)
  • %readPageEmptyData% => int (0)
  • %readPageEmptyList% => int (1)
  • %readPageH1% => str (Recepty šéf ...)
  • %readPageIdBranch% => int (1)
  • %readPageIdCategory% => int (0)
  • %readPageIdImage% => int (0)
  • %readPageIdItem% => int (0)
  • %readPageIdMain% => int (159)
  • %readPageIdModule% => int (486)
  • %readPageIdPage% => int (6)
  • %readPageIdRelate% => int (0)
  • %readPageIdRoot% => int (157)
  • %readPageKeywords% => str ()
  • %readPageLang% => str (SK)
  • %readPageMessage% => int (0)
  • %readPageMode% => str (X)
  • %readPageModeCust% => str (amount)
  • %readPageModeDesc% => str ()
  • %readPageOutoff% => int (0)
  • %readPagePurchase% => int (0.00)
  • %readPageSectionMaster% => str (eshop)
  • %readPageSectionSecond% => str ()
  • %readPageSectionSlave% => str (eshop)
  • %readPageTheme% => str ()
  • %readPageUri% => str (/e-obchod/c ...)
  • %readPageUriBase% => str (/e-obchod/c ...)
  • %readPageUrl% => str (http://gazd ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SET

  • %readSetAvailable% => int (0)
  • %readSetBonus% => int (0)
  • %readSetBy% => str (really)
  • %readSetDateFrom% => str ()
  • %readSetDateTo% => str ()
  • %readSetRows% => int (24)
  • %readSetSearch% => str ()
  • %readSetSort% => str (desc)
  • %readSetView% => str (box)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SYST

  • %readSystAgent% => str (Mozilla/5.0 ...)
  • %readSystApplication% => str ()
  • %readSystBrowser% => str (Safari)
  • %readSystDataFloat% => int (1.2)
  • %readSystDataInt% => int (9)
  • %readSystDataStr% => str (string)
  • %readSystDate% => str (2023-09-24)
  • %readSystDatetime% => str (2023-09-24 ...)
  • %readSystDay% => int (7)
  • %readSystIpClient% => str (17.241.227.221)
  • %readSystIpServer% => str (95.168.193.250)
  • %readSystPlatform% => str (Mac OSX 10. ...)
  • %readSystTime% => str (11:18:18)
  • %readSystWeek% => int (38)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: USER

  • %readUserAccessAll% => int (0)
  • %readUserAccessGroup%=> Array()
  • %readUserAccessLevel% => str (viewer)
  • %readUserAccessSome% => int (0)
  • %readUserCard% => str ()
  • %readUserCode% => str ()
  • %readUserCredit% => int (0)
  • %readUserDateExpiry% => str ()
  • %readUserDateLogin% => str ()
  • %readUserDateLogout% => str ()
  • %readUserForename% => str (N/A)
  • %readUserId% => int (0)
  • %readUserIdBranch% => int (0)
  • %readUserIdPrice% => int (0)
  • %readUserKind% => str ()
  • %readUserLogin% => str (N/A)
  • %readUserMail% => str ()
  • %readUserPoints% => int (0)
  • %readUserSurname% => str (N/A)
  • %readUserType% => str ()

T-ESHOPESHOP template

T-ESHOPESHOP

 • Zoznam premennych STANDARD

  • %readOverList%=> Array(
       %readAction% => int (0)
       %readAmount% => int (19.000000)
       %readAttrCarbohydrate% => int (0.00)
       %readAttrEnergyKcal% => int (0.00)
       %readAttrEnergyKj% => int (0.00)
       %readAttrFat% => int (0.00)
       %readAttrFiber% => int (0.00)
       %readAttrProtein% => int (0.00)
       %readAttrSalt% => int (0.00)
       %readAttrSaturate% => int (0.00)
       %readAttrSugar% => int (0.00)
       %readAttribute% => int (0)
       %readAttributes%=> Array(
           %readId% => int (3)
           %readIdValue% => int (0)
           %readName% => str (Počet(ks))
           %readType% => str (personal)
           %readUnit% => str (ks)
           %readValue% => str (--)
           %readValues%=> Array()
       )
       %readAvailable% => int (-5)
       %readBonus% => int (0.0000)
       %readCartAmount% => int (0)
       %readCartPriceBase% => int (0)
       %readCartPriceTax% => int (0)
       %readCategory% => int (441)
       %readCategoryClass% => str ()
       %readCategoryClickable% => int (1)
       %readCategoryHighlight% => int (0)
       %readCategoryName% => str (Zľava týždňa)
       %readCategoryTitle% => str ()
       %readCode% => str (GP32)
       %readCombine% => int (1)
       %readDescFull% => str (Zloženie: p ...)
       %readDescMore% => str ()
       %readDescShort% => str (HLBOKOMRAZE ...)
       %readDescShortA% => str ()
       %readDescShortB% => str ()
       %readDiscount% => int (20.0000)
       %readEan% => str ()
       %readExtra% => int (0.0000)
       %readFavourite% => int (0)
       %readFavouriteDate% => str ()
       %readFavouriteList% => str ()
       %readFee% => int (0)
       %readFeeId% => int (0)
       %readFeeModeA% => int (0)
       %readFeeModeB% => int (0)
       %readFeeModeC% => int (0)
       %readFeeModeD% => int (0)
       %readFeeModeE% => int (0)
       %readFeeModeF% => int (0)
       %readFeeModeG% => int (0)
       %readFeeModeH% => int (0)
       %readFeeName% => str ()
       %readFeeOpti% => int (0)
       %readFeePrice% => int (0.000000)
       %readFeeType% => int (0)
       %readFlagBudg% => int (1)
       %readFlagCoup% => int (1)
       %readFlagDisc% => int (1)
       %readFlagExternal% => int (1)
       %readFlagGive% => int (0)
       %readFlagInherit% => int (0)
       %readFlagInstall% => int (0)
       %readFlagSpecial% => int (0)
       %readGallery% => int (0)
       %readGuarantee% => int (0)
       %readId% => int (3298)
       %readIdAnalytic% => int (0)
       %readIdCategory% => int (441)
       %readIdFile% => int (0)
       %readIdParent% => int (0)
       %readIdPlanner% => int (0)
       %readIdProducer% => int (41)
       %readIdReservation% => int (0)
       %readIdTable% => int (0)
       %readImg% => int (4120)
       %readKeywords% => str ()
       %readMarginAbsolute% => int (-0.5)
       %readMarginPercentage% => int (-25)
       %readModule% => str (eshop-product)
       %readName% => str (Obaľovaný p ...)
       %readNew% => int (0)
       %readNumsType% => int (0)
       %readObject% => str ()
       %readPacking% => int (0)
       %readPartNo% => str (GP32)
       %readPrice% => int (2.500000)
       %readPriceBase% => int (2.5)
       %readPriceBaseBase% => int (2.5)
       %readPriceBaseTax% => int (3)
       %readPriceBasicBase% => int (2.5)
       %readPriceBasicTax% => int (3)
       %readPriceBonusBase% => int (0)
       %readPriceBonusTax% => int (0)
       %readPriceCustomerBase% => int (2)
       %readPriceCustomerTax% => int (2.4)
       %readPriceDepositBase% => int (0)
       %readPriceDepositTax% => int (0)
       %readPriceDisc% => int (20)
       %readPriceDiscBase% => int (0.5)
       %readPriceDiscTax% => int (0.6)
       %readPriceEshopBase% => int (2)
       %readPriceEshopTax% => int (2.4)
       %readPriceExtraBase% => int (0)
       %readPriceExtraTax% => int (0)
       %readPriceFee% => int (0)
       %readPriceFilt% => int (2.4000000000)
       %readPriceGroupBase% => int (2)
       %readPriceGroupTax% => int (2.4)
       %readPriceLast% => int (0)
       %readPriceMaxBase% => int (0)
       %readPriceMaxCustomerBase% => int (0)
       %readPriceMaxCustomerTax% => int (0)
       %readPriceMinBase% => int (0)
       %readPriceMinCustomerBase% => int (0)
       %readPriceMinCustomerTax% => int (0)
       %readPriceOriginalBase% => int (2)
       %readPriceOriginalTax% => int (2.4)
       %readPricePackingBase% => int (0)
       %readPricePackingTax% => int (0)
       %readPriceRabateRatio% => int (-25)
       %readPriceRabateValue% => int (-0.5)
       %readPriceSale% => int (2.500000)
       %readPriceShort% => int (2.5)
       %readPriceTax% => int (0.4)
       %readPriceUnit2CustomerBase% => int (2)
       %readPriceUnit2CustomerTax% => int (2.4)
       %readPriceUnitBaseBase% => int (2.5)
       %readPriceUnitBaseTax% => int (3)
       %readPriceUnitBasicBase% => int (2.5)
       %readPriceUnitBasicTax% => int (3)
       %readPriceUnitCustomerBase% => int (2)
       %readPriceUnitCustomerTax% => int (2.4)
       %readPriceUnitEshopBase% => int (2)
       %readPriceUnitEshopTax% => int (2.4)
       %readProducer% => int (41)
       %readProducerName% => str (Gazdovia)
       %readProducerTitle% => str ()
       %readQuantity% => int (1.0000)
       %readQuantity2% => int (0.0000)
       %readQuantity2Base% => int (0.0000)
       %readQuantityBase% => int (1.0000)
       %readRabate% => int (0.000000)
       %readRabateId% => int (0)
       %readRabatePrice% => int (0.000000)
       %readRabateType% => int (0)
       %readRateNums% => int (0)
       %readRateRate% => int (0)
       %readRateSumm% => int (0)
       %readRecommend% => int (0)
       %readRequest% => int (0)
       %readReserved% => int (0)
       %readSale% => int (1)
       %readSequence% => int (0)
       %readShipped% => int (0)
       %readShipping% => int (0)
       %readStorAmount% => int (19.000000)
       %readStorQuantity% => int (19.0000000000)
       %readStorReally% => int (19.000000)
       %readTax% => int (20)
       %readTaxId% => int (1)
       %readTip% => int (1)
       %readTop% => int (0)
       %readUnit% => str (pieces)
       %readUnit2% => str (pieces)
       %readUnit2Base% => str (pieces)
       %readUnitBase% => str (pieces)
       %readUrl% => str (obalovany-p ...)
       %readWeight% => int (0.5000)
       %readYoutube% => str ()
   )
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: BILL

  • %readBillId% => int (2)
  • %readBillIdLogo% => int (5601)
  • %readBillName% => str (Slovenská p ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: DATA

  • %readDataCartBonus% => int (0)
  • %readDataCartBonusTax% => int (0)
  • %readDataCartCount% => int (0)
  • %readDataCartCurr% => int (0)
  • %readDataCartList%=> Array()
  • %readDataCartPrice% => int (0)
  • %readDataCartPriceTax% => int (0)
  • %readDataCompareCount% => int (0)
  • %readDataFavouriteCount% => int (0)
  • %readDataSendList%=> Array()
  • %readDataSendMark% => str ()
  • %readDataSendPrice% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliver% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliverTax% => int (0)
  • %readDataSendPricePayment% => int (0)
  • %readDataSendPricePaymentTax% => int (0)
  • %readDataSendPriceTax% => int (0)
  • %readDataTabs%=> Array()
  • %readDataWaitCount% => int (0)
  • %readDataWaitList%=> Array()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: FILT

  • %readFiltAttributes%=> Array(
       %readData%=> Array()
       %readFilt%=> Array()
       %readInfo%=> Array()
       %readList%=> Array()
   )
  • %readFiltAttributesData%=> Array()
  • %readFiltAttributesFilt%=> Array()
  • %readFiltAttributesInfo%=> Array()
  • %readFiltAttributesList%=> Array()
  • %readFiltBonus% => str (FALSE)
  • %readFiltCategories%=> Array(
       %readFilt%=> Array()
       %readList%=> Array()
   )
  • %readFiltCategoriesFilt%=> Array()
  • %readFiltCategoriesList%=> Array()
  • %readFiltCount% => int (431)
  • %readFiltListCategories%=> Array()
  • %readFiltListProducers%=> Array(
       %readCount% => int (0)
       %readId% => int (0)
       %readIdImage% => int (0)
       %readIdPicture% => int (0)
       %readMarked% => int (0)
       %readName% => str ([all])
   )
  • %readFiltPrice%=> Array(
       %readMax% => int (5000)
       %readMin% => int (0)
   )
  • %readFiltPriceMax% => int (5000)
  • %readFiltPriceMin% => int (0)
  • %readFiltProducers%=> Array(
       %readFilt%=> Array()
       %readList%=> Array(
           %readCount% => int (0)
           %readId% => int (0)
           %readIdImage% => int (0)
           %readIdPicture% => int (0)
           %readMarked% => int (0)
           %readName% => str ([all])
       )
   )
  • %readFiltProducersFilt%=> Array()
  • %readFiltProducersList%=> Array(
       %readCount% => int (0)
       %readId% => int (0)
       %readIdImage% => int (0)
       %readIdPicture% => int (0)
       %readMarked% => int (0)
       %readName% => str ([all])
   )
  • %readFiltSearch% => str ()
  • %readFiltSort% => str (asc)
  • %readFiltView% => str (box)
  • %readFiltVisible% => int (1)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: HTML

  • %readHtmlAlert% => str ()
  • %readHtmlCart% => str ()
  • %readHtmlDevoid% => str ()
  • %readHtmlDiscussion% => str ()
  • %readHtmlFilter% => str ()
  • %readHtmlFoot% => str (gazdovia.co ...)
  • %readHtmlNavigation% => str ([10-str-sys ...)
  • %readHtmlPaging% => str («&laq ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: META

  • %readMetaFoot% => str ()
  • %readMetaHead% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: ORG

  • %readOrgId% => int (0)
  • %readOrgIdLogo% => int (0)
  • %readOrgName% => str (N/A)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGE

  • %readPageAlertErrs%=> Array()
  • %readPageAlertHelp%=> Array()
  • %readPageAlertInfo%=> Array()
  • %readPageAlertOk%=> Array()
  • %readPageAlertSucc%=> Array()
  • %readPageBonusCoef% => int (0)
  • %readPageBonusMode% => int (0)
  • %readPageCalendarToday% => str (Vladislav)
  • %readPageCalendarTomorrow% => str (Edita)
  • %readPageClass% => str ()
  • %readPageCurr% => str (eur)
  • %readPageDescription% => str ()
  • %readPageDomain% => str (gazdovia.co ...)
  • %readPageDomainTop% => str (gazdovia.comein)
  • %readPageEmptyData% => int (1)
  • %readPageEmptyList% => int (0)
  • %readPageH1% => str ()
  • %readPageIdBranch% => int (1)
  • %readPageIdCategory% => int (0)
  • %readPageIdImage% => int (0)
  • %readPageIdItem% => int (0)
  • %readPageIdMain% => int (159)
  • %readPageIdModule% => int (0)
  • %readPageIdPage% => int (6)
  • %readPageIdRelate% => int (0)
  • %readPageIdRoot% => int (157)
  • %readPageKeywords% => str ()
  • %readPageLang% => str (SK)
  • %readPageMessage% => int (0)
  • %readPageMode% => str (X)
  • %readPageModeCust% => str (amount)
  • %readPageModeDesc% => str ()
  • %readPageOutoff% => int (0)
  • %readPagePurchase% => int (0.00)
  • %readPageSectionMaster% => str (eshop)
  • %readPageSectionSecond% => str ()
  • %readPageSectionSlave% => str (eshop)
  • %readPageTheme% => str ()
  • %readPageUri% => str (/)
  • %readPageUriBase% => str (/)
  • %readPageUrl% => str (http://gazd ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGI

  • %readPagiCurr% => int (24)
  • %readPagiNums% => int (431)
  • %readPagiPage% => int (1)
  • %readPagiRows% => int (24)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SET

  • %readSetAvailable% => int (0)
  • %readSetBonus% => int (0)
  • %readSetBy% => int (0)
  • %readSetDateFrom% => str ()
  • %readSetDateTo% => str ()
  • %readSetRows% => int (24)
  • %readSetSearch% => str ()
  • %readSetSort% => str (asc)
  • %readSetView% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SYST

  • %readSystAgent% => str (CCBot/2.0 ( ...)
  • %readSystApplication% => str ()
  • %readSystBrowser% => str (Neznámy)
  • %readSystDataFloat% => int (1.2)
  • %readSystDataInt% => int (9)
  • %readSystDataStr% => str (string)
  • %readSystDate% => str (2023-09-25)
  • %readSystDatetime% => str (2023-09-25 ...)
  • %readSystDay% => int (1)
  • %readSystIpClient% => str (3.237.31.191)
  • %readSystIpServer% => str (95.168.193.249)
  • %readSystPlatform% => str (Neznámy OS)
  • %readSystTime% => str (14:44:18)
  • %readSystWeek% => int (39)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: USER

  • %readUserAccessAll% => int (0)
  • %readUserAccessGroup%=> Array()
  • %readUserAccessLevel% => str (viewer)
  • %readUserAccessSome% => int (0)
  • %readUserCard% => str ()
  • %readUserCode% => str ()
  • %readUserCredit% => int (0)
  • %readUserDateExpiry% => str ()
  • %readUserDateLogin% => str ()
  • %readUserDateLogout% => str ()
  • %readUserForename% => str (N/A)
  • %readUserId% => int (0)
  • %readUserIdBranch% => int (0)
  • %readUserIdPrice% => int (0)
  • %readUserKind% => str ()
  • %readUserLogin% => str (N/A)
  • %readUserMail% => str ()
  • %readUserPoints% => int (0)
  • %readUserSurname% => str (N/A)
  • %readUserType% => str ()

L-ESHOPESHOP template

L-ESHOPESHOP

 • Zoznam premennych STANDARD

  • %readAction% => int (0)
  • %readAmount% => int (19.000000)
  • %readAttrCarbohydrate% => int (0.00)
  • %readAttrEnergyKcal% => int (0.00)
  • %readAttrEnergyKj% => int (0.00)
  • %readAttrFat% => int (0.00)
  • %readAttrFiber% => int (0.00)
  • %readAttrProtein% => int (0.00)
  • %readAttrSalt% => int (0.00)
  • %readAttrSaturate% => int (0.00)
  • %readAttrSugar% => int (0.00)
  • %readAttribute% => int (0)
  • %readAttributes%=> Array(
       %readId% => int (3)
       %readIdValue% => int (0)
       %readName% => str (Počet(ks))
       %readType% => str (personal)
       %readUnit% => str (ks)
       %readValue% => str (--)
       %readValues%=> Array()
   )
  • %readAvailable% => int (-5)
  • %readBonus% => int (0.0000)
  • %readCartAmount% => int (0)
  • %readCartPriceBase% => int (0)
  • %readCartPriceTax% => int (0)
  • %readCategory% => int (441)
  • %readCategoryClass% => str ()
  • %readCategoryClickable% => int (1)
  • %readCategoryHighlight% => int (0)
  • %readCategoryName% => str (Zľava týždňa)
  • %readCategoryTitle% => str ()
  • %readCode% => str (GP32)
  • %readCombine% => int (1)
  • %readDescFull% => str (Zloženie: p ...)
  • %readDescMore% => str ()
  • %readDescShort% => str (HLBOKOMRAZE ...)
  • %readDescShortA% => str ()
  • %readDescShortB% => str ()
  • %readDiscount% => int (20.0000)
  • %readEan% => str ()
  • %readExtra% => int (0.0000)
  • %readFavourite% => int (0)
  • %readFavouriteDate% => str ()
  • %readFavouriteList% => str ()
  • %readFee% => int (0)
  • %readFeeId% => int (0)
  • %readFeeModeA% => int (0)
  • %readFeeModeB% => int (0)
  • %readFeeModeC% => int (0)
  • %readFeeModeD% => int (0)
  • %readFeeModeE% => int (0)
  • %readFeeModeF% => int (0)
  • %readFeeModeG% => int (0)
  • %readFeeModeH% => int (0)
  • %readFeeName% => str ()
  • %readFeeOpti% => int (0)
  • %readFeePrice% => int (0.000000)
  • %readFeeType% => int (0)
  • %readFlagBudg% => int (1)
  • %readFlagCoup% => int (1)
  • %readFlagDisc% => int (1)
  • %readFlagExternal% => int (1)
  • %readFlagGive% => int (0)
  • %readFlagInherit% => int (0)
  • %readFlagInstall% => int (0)
  • %readFlagSpecial% => int (0)
  • %readGallery% => int (0)
  • %readGuarantee% => int (0)
  • %readId% => int (3298)
  • %readIdAnalytic% => int (0)
  • %readIdCategory% => int (441)
  • %readIdFile% => int (0)
  • %readIdParent% => int (0)
  • %readIdPlanner% => int (0)
  • %readIdProducer% => int (41)
  • %readIdReservation% => int (0)
  • %readIdTable% => int (0)
  • %readImg% => int (4120)
  • %readKeywords% => str ()
  • %readMarginAbsolute% => int (-0.5)
  • %readMarginPercentage% => int (-25)
  • %readModule% => str (eshop-product)
  • %readName% => str (Obaľovaný p ...)
  • %readNew% => int (0)
  • %readNumsType% => int (0)
  • %readObject% => str ()
  • %readPacking% => int (0)
  • %readPartNo% => str (GP32)
  • %readPrice% => int (2.500000)
  • %readPriceBase% => int (2.5)
  • %readPriceBaseBase% => int (2.5)
  • %readPriceBaseTax% => int (3)
  • %readPriceBasicBase% => int (2.5)
  • %readPriceBasicTax% => int (3)
  • %readPriceBonusBase% => int (0)
  • %readPriceBonusTax% => int (0)
  • %readPriceCustomerBase% => int (2)
  • %readPriceCustomerTax% => int (2.4)
  • %readPriceDepositBase% => int (0)
  • %readPriceDepositTax% => int (0)
  • %readPriceDisc% => int (20)
  • %readPriceDiscBase% => int (0.5)
  • %readPriceDiscTax% => int (0.6)
  • %readPriceEshopBase% => int (2)
  • %readPriceEshopTax% => int (2.4)
  • %readPriceExtraBase% => int (0)
  • %readPriceExtraTax% => int (0)
  • %readPriceFee% => int (0)
  • %readPriceFilt% => int (2.4000000000)
  • %readPriceGroupBase% => int (2)
  • %readPriceGroupTax% => int (2.4)
  • %readPriceLast% => int (0)
  • %readPriceMaxBase% => int (0)
  • %readPriceMaxCustomerBase% => int (0)
  • %readPriceMaxCustomerTax% => int (0)
  • %readPriceMinBase% => int (0)
  • %readPriceMinCustomerBase% => int (0)
  • %readPriceMinCustomerTax% => int (0)
  • %readPriceOriginalBase% => int (2)
  • %readPriceOriginalTax% => int (2.4)
  • %readPricePackingBase% => int (0)
  • %readPricePackingTax% => int (0)
  • %readPriceRabateRatio% => int (-25)
  • %readPriceRabateValue% => int (-0.5)
  • %readPriceSale% => int (2.500000)
  • %readPriceShort% => int (2.5)
  • %readPriceTax% => int (0.4)
  • %readPriceUnit2CustomerBase% => int (2)
  • %readPriceUnit2CustomerTax% => int (2.4)
  • %readPriceUnitBaseBase% => int (2.5)
  • %readPriceUnitBaseTax% => int (3)
  • %readPriceUnitBasicBase% => int (2.5)
  • %readPriceUnitBasicTax% => int (3)
  • %readPriceUnitCustomerBase% => int (2)
  • %readPriceUnitCustomerTax% => int (2.4)
  • %readPriceUnitEshopBase% => int (2)
  • %readPriceUnitEshopTax% => int (2.4)
  • %readProducer% => int (41)
  • %readProducerName% => str (Gazdovia)
  • %readProducerTitle% => str ()
  • %readQuantity% => int (1.0000)
  • %readQuantity2% => int (0.0000)
  • %readQuantity2Base% => int (0.0000)
  • %readQuantityBase% => int (1.0000)
  • %readRabate% => int (0.000000)
  • %readRabateId% => int (0)
  • %readRabatePrice% => int (0.000000)
  • %readRabateType% => int (0)
  • %readRateNums% => int (0)
  • %readRateRate% => int (0)
  • %readRateSumm% => int (0)
  • %readRecommend% => int (0)
  • %readRequest% => int (0)
  • %readReserved% => int (0)
  • %readSale% => int (1)
  • %readSequence% => int (0)
  • %readShipped% => int (0)
  • %readShipping% => int (0)
  • %readStorAmount% => int (19.000000)
  • %readStorQuantity% => int (19.0000000000)
  • %readStorReally% => int (19.000000)
  • %readTax% => int (20)
  • %readTaxId% => int (1)
  • %readTip% => int (1)
  • %readTop% => int (0)
  • %readUnit% => str (pieces)
  • %readUnit2% => str (pieces)
  • %readUnit2Base% => str (pieces)
  • %readUnitBase% => str (pieces)
  • %readUrl% => str (obalovany-p ...)
  • %readWeight% => int (0.5000)
  • %readYoutube% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: BILL

  • %readBillId% => int (2)
  • %readBillIdLogo% => int (5601)
  • %readBillName% => str (Slovenská p ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: DATA

  • %readDataCartBonus% => int (0)
  • %readDataCartBonusTax% => int (0)
  • %readDataCartCount% => int (0)
  • %readDataCartCurr% => int (0)
  • %readDataCartList%=> Array()
  • %readDataCartPrice% => int (0)
  • %readDataCartPriceTax% => int (0)
  • %readDataCompareCount% => int (0)
  • %readDataFavouriteCount% => int (0)
  • %readDataSendList%=> Array()
  • %readDataSendMark% => str ()
  • %readDataSendPrice% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliver% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliverTax% => int (0)
  • %readDataSendPricePayment% => int (0)
  • %readDataSendPricePaymentTax% => int (0)
  • %readDataSendPriceTax% => int (0)
  • %readDataTabs%=> Array()
  • %readDataWaitCount% => int (0)
  • %readDataWaitList%=> Array()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: FILT

  • %readFiltAttributes%=> Array(
       %readData%=> Array()
       %readFilt%=> Array()
       %readInfo%=> Array()
       %readList%=> Array()
   )
  • %readFiltAttributesData%=> Array()
  • %readFiltAttributesFilt%=> Array()
  • %readFiltAttributesInfo%=> Array()
  • %readFiltAttributesList%=> Array()
  • %readFiltBonus% => str (FALSE)
  • %readFiltCategories%=> Array(
       %readFilt%=> Array()
       %readList%=> Array()
   )
  • %readFiltCategoriesFilt%=> Array()
  • %readFiltCategoriesList%=> Array()
  • %readFiltCount% => int (431)
  • %readFiltListCategories%=> Array()
  • %readFiltListProducers%=> Array(
       %readCount% => int (0)
       %readId% => int (0)
       %readIdImage% => int (0)
       %readIdPicture% => int (0)
       %readMarked% => int (0)
       %readName% => str ([all])
   )
  • %readFiltPrice%=> Array(
       %readMax% => int (5000)
       %readMin% => int (0)
   )
  • %readFiltPriceMax% => int (5000)
  • %readFiltPriceMin% => int (0)
  • %readFiltProducers%=> Array(
       %readFilt%=> Array()
       %readList%=> Array(
           %readCount% => int (0)
           %readId% => int (0)
           %readIdImage% => int (0)
           %readIdPicture% => int (0)
           %readMarked% => int (0)
           %readName% => str ([all])
       )
   )
  • %readFiltProducersFilt%=> Array()
  • %readFiltProducersList%=> Array(
       %readCount% => int (0)
       %readId% => int (0)
       %readIdImage% => int (0)
       %readIdPicture% => int (0)
       %readMarked% => int (0)
       %readName% => str ([all])
   )
  • %readFiltSearch% => str ()
  • %readFiltSort% => str (asc)
  • %readFiltView% => str (box)
  • %readFiltVisible% => int (1)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: HTML

  • %readHtmlAlert% => str ()
  • %readHtmlCart% => str ()
  • %readHtmlDevoid% => str ()
  • %readHtmlDiscussion% => str ()
  • %readHtmlFilter% => str ()
  • %readHtmlFoot% => str (gazdovia.co ...)
  • %readHtmlNavigation% => str ([10-str-sys ...)
  • %readHtmlPaging% => str («&laq ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: META

  • %readMetaFoot% => str ()
  • %readMetaHead% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: ORG

  • %readOrgId% => int (0)
  • %readOrgIdLogo% => int (0)
  • %readOrgName% => str (N/A)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGE

  • %readPageAlertErrs%=> Array()
  • %readPageAlertHelp%=> Array()
  • %readPageAlertInfo%=> Array()
  • %readPageAlertOk%=> Array()
  • %readPageAlertSucc%=> Array()
  • %readPageBonusCoef% => int (0)
  • %readPageBonusMode% => int (0)
  • %readPageCalendarToday% => str (Ľuboš a Ľubor)
  • %readPageCalendarTomorrow% => str (Vladislav)
  • %readPageClass% => str ()
  • %readPageCurr% => str (eur)
  • %readPageDescription% => str ()
  • %readPageDomain% => str (gazdovia.co ...)
  • %readPageDomainTop% => str (gazdovia.comein)
  • %readPageEmptyData% => int (1)
  • %readPageEmptyList% => int (0)
  • %readPageH1% => str ()
  • %readPageIdBranch% => int (1)
  • %readPageIdCategory% => int (0)
  • %readPageIdImage% => int (0)
  • %readPageIdItem% => int (0)
  • %readPageIdMain% => int (159)
  • %readPageIdModule% => int (0)
  • %readPageIdPage% => int (6)
  • %readPageIdRelate% => int (0)
  • %readPageIdRoot% => int (157)
  • %readPageKeywords% => str ()
  • %readPageLang% => str (SK)
  • %readPageMessage% => int (0)
  • %readPageMode% => str (X)
  • %readPageModeCust% => str (amount)
  • %readPageModeDesc% => str ()
  • %readPageOutoff% => int (0)
  • %readPagePurchase% => int (0.00)
  • %readPageSectionMaster% => str (eshop)
  • %readPageSectionSecond% => str ()
  • %readPageSectionSlave% => str (eshop)
  • %readPageTheme% => str ()
  • %readPageUri% => str (/)
  • %readPageUriBase% => str (/)
  • %readPageUrl% => str (http://gazd ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGI

  • %readPagiCurr% => int (24)
  • %readPagiNums% => int (431)
  • %readPagiPage% => int (1)
  • %readPagiRows% => int (24)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SET

  • %readSetAvailable% => int (0)
  • %readSetBonus% => int (0)
  • %readSetBy% => int (0)
  • %readSetDateFrom% => str ()
  • %readSetDateTo% => str ()
  • %readSetRows% => int (24)
  • %readSetSearch% => str ()
  • %readSetSort% => str (asc)
  • %readSetView% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SYST

  • %readSystAgent% => str (Mozilla/5.0 ...)
  • %readSystApplication% => str ()
  • %readSystBrowser% => str (Chrome)
  • %readSystDataFloat% => int (1.2)
  • %readSystDataInt% => int (9)
  • %readSystDataStr% => str (string)
  • %readSystDate% => str (2023-09-24)
  • %readSystDatetime% => str (2023-09-24 ...)
  • %readSystDay% => int (7)
  • %readSystIpClient% => str (52.167.144.191)
  • %readSystIpServer% => str (95.168.193.146)
  • %readSystPlatform% => str (Neznámy OS)
  • %readSystTime% => str (15:47:48)
  • %readSystWeek% => int (38)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: USER

  • %readUserAccessAll% => int (0)
  • %readUserAccessGroup%=> Array()
  • %readUserAccessLevel% => str (viewer)
  • %readUserAccessSome% => int (0)
  • %readUserCard% => str ()
  • %readUserCode% => str ()
  • %readUserCredit% => int (0)
  • %readUserDateExpiry% => str ()
  • %readUserDateLogin% => str ()
  • %readUserDateLogout% => str ()
  • %readUserForename% => str (N/A)
  • %readUserId% => int (0)
  • %readUserIdBranch% => int (0)
  • %readUserIdPrice% => int (0)
  • %readUserKind% => str ()
  • %readUserLogin% => str (N/A)
  • %readUserMail% => str ()
  • %readUserPoints% => int (0)
  • %readUserSurname% => str (N/A)
  • %readUserType% => str ()